Предложения за Некта Спацио

това една нова разработка за Necta Spazio – Некта Спацио Тунинг, която съдържа четри редов дисплей на български език. Но този модел на Некта е с различна визия. А кафе автомата Спацио е оборудван с анти вандални бутони.