Предложения за Фас автомати за закуски

Фас автомати за закуски и пакетирани храни. Но Фас автомата може да продава и студени напитки, и също така и пакетирани стоки, пакетирани изделия и други пакетирани продукти.

Автомат за пакетирани продукти – Фас - Фас автомати за закуски

Хладилен автомат за пакетирани продукти и изделия Фас 1000.
Виж още