бианки вега 700 – 182

Автомат за пакетирани  закуски и храни.