Бианчи Вега 700 – 182 Трол

Автомат за пакетирани храни.  Бианчи Вега 700 - 182 Трол.